Svag tro

Söndagen den 11 september kommer hållas ett föredrag på svenska för muslimer och icke muslimer i Göteborgs Moské under temat:

 Orsaken till svag tro !

Tid:  den 11 sep. kl. 13.30 -15.30

Föreläsare: Ahmed Al-Mofty

Plats: Göteborgs Moské - Kafeterian

Ingen avgift och alla är hjärtligt välkomna....