Götebors Moské

Moskébygget i Göteborg har påbörjats...

och behöver ditt bidrag

Plusgiro :  784585-2