IIF medverkade i Vetenskapsfestivalen

Islamiska informations föreningen medverkade i vetenskapsfestivalen i Göteborgs Domkyrka under temat: "Är Darwin ett dilemma?". Detta var ett samarbete mellan Allikateatern, Islamiska Informationsföreningen i Göteborg, Judiska församlingen, Fässbergs församling och Teologiskt Forum. Dagen inleddes med en pjäs som speglade en dag i Darwins liv och avslutades med paneldiskussion. IIF ordförande och sekreterare var på plats. Ahmad Al-Mofty underströk hur viktigt det var för en muslim att söka kunskap samt att koranen bekräftar vetenskapen. Han framförde ett exempel ur koranen som bekräftar Big Bang teorin, koranen kapitel 21:30

"Inser de inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden en gång utgjorde en enda, sammanhållen massa och att Vi skilde dem åt? Och vet de inte att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?"

Vidare fortsatte Al-Mofty med att förklara hur osannolig Darwins teori var rent matematiskt och logiskt. Att något oförväntat kunde hända av en slump kan man kanske acceptera men inte att slumpen upprepar sig gång på gång.

För mer info om islams syn på skapelsen samt brister i Dawins teori finner ni på www.harunyahya.com.