Är kvinnan ett fĂ€lt/objekt för mannen?

FrÄga:

Koranen sÀger att "en kvinna Àr som ett fÀlt för dig, sÄ gÄ till dem pÄ alla sÀtt du vill. InnebÀr det att kvinnan Àr ett objekt för mannen, och att kvinnan Àr bara dÀr för mannen att ha samlag och kul med? Varför Àr kvinnan ett fÀlt för mannen? Varför talar Koranen för det mesta till mÀn och inte till kvinnor ocksÄ?

 

Svar:

För att förstÄ de beskrivningar som nÀmns i Koranen korrekt, borde man förstÄ bÄde sammanhang och Àmnen i dessa beskrivningar, och framför allt förstÄ sprÄket i Koranen. Vad gÀller det specifika exemplet som nÀmns i frÄgan, beskrev Koranen kvinnor som en "Äker", den hÀnvisar inte till dem som ett objekt. Snarare beskrevs de som sÄdana i samband med angivande av vad som Àr tillÄtet och otillÄtet mellan en man och hans hustru under samlag. För det andra, nÀr Koranen anvÀnder "maskulint pronomen" utesluter den inte kvinnor och inte heller ser ner pÄ dem pÄ nÄgot sÀtt. Precis som en av de vanliga anvÀndningsomrÄden för "maskulint pronomen" pÄ det arabiska sprÄket Àr att hantera en allmÀn folkmassa som bestÄr av bÄde mÀn och kvinnor. 

Detta Àr inte det enda sÀttet Allah beskriver kvinnor i Koranen. Att beskriva dem pÄ ett visst sÀtt betyder inte att det Àr det enda sÀttet som de Àr beskrivna. Allah sÀger i Koranen:

"De Àr en klÀdnad för er och ni Àr en klÀdnad för dem" Koranen (2:187)

"Hur skulle ni kunna göra detta efter det att ni har kommit varandra nÀra och sedan hon har fÄtt ert högtidliga löfte" Koranen (4:21)

Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur Ät er av er egen art, sÄ att ni kan finna ro hos dem, och Han har lÄtit kÀrlek och ömhet uppstÄ mellan er. I detta ligger helt visst budskap till mÀnniskor som tÀnker. Koranen (30:21)

Som ni ser Àr detta inte den enda beskrivningen av kvinnor i Koranen.

Dessutom mÄste man förstÄ det sammanhang i vilket de beskrevs som en "Äker". Allah sÀger: 

Era hustrur Àr för er [som] en Äker; betrÀd dÀrför er Äker, nÀr och som ni önskar - men sörj [först] för era sjÀlar. Frukta Gud och var förvissade om att ni skall möta Honom. Och förkunna för de troende hoppets budskap. Koranen (2:223)

För att förstÄ sammanhanget i denna vers, bör man lÀsa versen innan som lyder:

OCH DE frÄgar dig om [kvinnans] mÄnadsblödning. SÀg: "Detta Àr ett ömtÄligt och smÀrtsamt tillstÄnd. HÄll er dÀrför borta frÄn kvinnorna under deras period och kom inte nÀra dem förrÀn de Àr rena; men nÀr de har renat sig ta dem dÄ till er, sÄ som Gud har befallt er." Gud Àlskar dem som vÀnder tillbaka till Honom i Änger [om de har syndat] och Han Àlskar dem som vill rena sig. Koranen (2:222)

Allah beskriver kvinnor som sÄdana i samband med att tala om menstruation och anger vad som Àr tillÄtet och vad som inte Àr tillÄtet under samlag mellan en man och hans hustru. DÀrför bör man inte ta detta ur sammanhanget och göra en generalisering.

Vad gÀller din frÄga om varför Koranen talar till mÀn och inte kvinnor, stÄr det i Koranen

MEN DE troende, mÀnnen sÄvÀl som kvinnorna, Àr varandras [sanna] vÀnner och fasta stöd; de anbefaller det som Àr rÀtt och förbjuder det som Àr orÀtt och förrÀttar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans SÀndebud. Dem skall Gud visa barmhÀrtighet. Gud Àr allsmÀktig, vis. Koranen (9:71) 


Kvinnor Àr inte uteslutna pÄ nÄgot sÀtt.

Dessutom Àr en av de vanliga anvÀndningsomrÄden av "maskulint pronomen" pÄ det arabiska sprÄket för att hantera en allmÀn grupp som inkluderar bÄde mÀn och kvinnor. DÀrför borde man förstÄ sprÄket i Koranen först innan man drar nÄgra slutsatser.


KÄLLA:
ÖversĂ€ttning frĂ„n islamonline.net
KoranöversÀttningar frÄn koranensbudskap.se