IIF Kalender
november 2023
ti on to fr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Vigselförrättare
Stöd IIF:s arbete
PlusGiro nr:
871878-5
IIFs mailgrupp
IIF har en mailgrupp där ca: 1000 personer från hela Sverige kan kommunicera och utbyta erfarenheter och kunskap om Islam med varandra. Vill du också vara med ? Skicka gärna en e-mail till info@islaminfo.se och be om att vara med i IIFs mailgrupp.
IIF

40 Hadither

Hadith 1

Den andra kalifen 1 , (Abu Hafs) 'Umar ibn al-Khattab 2 berättade att han hörde profeten Muhammed säga:
Varje handling bedöms efter dess avsikt och varje människa ska få vad hon strävat efter. Således har den som haft för avsikt att emigrera 3 för Guds och profeten Muhammeds skull, emigrerat för Guds och profeten Muhammeds skull. Den, vars avsikt varit att emigrera för världslig vinnings skull eller för att ta någon kvinna till sin hustru, har emigrerat av den orsak han valt. (Bukhari & Muslim)
1 Kaliferna brukade ibland kallas "Amir al-Mu'minin", "de troendes befälhavare"
2 När profetens följeslagare,
sahaba , nämns, brukar muslimer be Gud att uppskatta dem.
3 Här menas att emigrera av religiösa skäl. I detta fall åsyftas vandringen från Mekka till Medina.
 

Läs mer...

 

Hur man utför rituella tvagningen (Wudu)


1. Ha hjärtats avsikt att utföra Tvagningen (Wudu) och säg: ”Bismilla” (I Allahs Namn)

Läs mer...

 

Vikten av bönen (Salat)

Bönen (Salat) är den främsta och viktigaste av förpliktelserna för varje muslim, det är förskrivna dagliga böner vilka består av att fem gånger om dagen upprepa och förnya den bekännelse till vilken muslimen sätter sin tro.

 

”Det har sannerligen ålagts de troende (att utföra) Bönen på förskrivna tider.” (Koranen, Al-nisa’ :103)

 

”..och de som är noggranna med att förrätta sina Böner, dessa är arvtagarna, som kommer att ärna paradiset. De kommer att förbli däri för alltid” (Koranen, Al-mu’minun :9-11)

 

Läs mer...

 

Vallfärden (Hadj)

Att valfärda till Mekka d.v.s. Hadj är obligatoriskt bara en gång i livet, förutsatt att man har möjlighet till det, den utförs under andra veckan i Dhul-Hijja. Då församlas muslimer från hela världen i Mekka, tillbringar ungefär en vecka på olika ställen i stadens utkant, vid "Arafat, Muzdalifa och Mina".

Läs mer...

 

Fjärde pelaren: Allmosan (zakat)

Zakat är ett ord som ofta misstolkats, den bokstavliga betydelsen av det arabiska ordet är rening, den tekniska innebörden av Zakat är den summa pengar eller den mängd i natura som en muslim måste ge till dem som har det sämre ställt och därför är berättigade till det. Om en muslim har sparat en viss summa pengar och inte rör dem på helt år, måste han/hon betala 2,5 % i Zakat, om personen ifråga är skuldsatt, dras skulden av från besparingarna innan Zakat räknas på den beskattningsbara delen.

Läs mer...

 

Tredje pelaren: Fastan

Det finns tre olika nivåer av fasta: vanlig, speciell och extra speciell. Vanlig fasta innebär att man avhåller sig från mat, vätska och intima relationer, speciell fasta innebär att man håller sina öron, ögon, tunga, händer, fötter och alla andra organ fria från synd ( dåliga handlingar ), extra speciell fasta innebär att man håller sitt inre fritt från världsliga tankar och onödiga ting, fritt från allt utom gud, denna sorts fasta bryts om man tänker på något annat än gud och livet efter döden. Den bryts inte om man tänker på religiösa ting som leder en till, eller har att göra med gud och det efterkommande livet, de andligt kunniga har t.o.m. sagt att en synd skrivs ned för den person som hela dagen koncentrerar sig på att förbereda saker och ting inför den stund då fastan ska brytas. Sådan iver och oro härstammar ur det faktum att man inte har tillräcklig med tillit till gud, profeten och de närmast gud tillhör den grupp som fastar på detta extra speciella sätt. Att hänge sig fullt och totalt till gud och bortse från allt annat är något endast dessa människor är kapabla till, detta fenomen beskrivs av gud genom orden: " Säg ' Allah ' och lämna dem sedan åt deras gagnlösa tal (pladdrande) " ( Sura 6:91 ).

Läs mer...

 

Andra pelaren: Bönen (salat)

Bönen betecknas som trons pelare som uttrycks i koranen, bönen är meningen med dyrkan som är meningen med att vi finns till, man utvecklas ständigt i utförandet av bön, när man säger " Allah Akbar " uppnås en närhet till gud som inte annars fås.

Läs mer...

 

Första pelaren: Trons bekännelsen

Ash-hadu an la ilaha illa Allah, wa ash-hadu anna Mohammadan rasolul Allah

Vilket betyder: 

Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och jag vittnar att Muhammad är Allahs budbärare.

 
IIF på Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Besökare just nu
Vi har 23 besökare online
YouTube Klipp
Föräldrarlösa i Iraq
Mosképrojektet

STÖD moskén
PlusGiro: 78 45 85-2
Här får du den senaste informationen om Moské projektet i Hisingen i Göteborg.
Logga in