IIF Kalender
januari 2022
ti on to fr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Vigselförrättare
Stöd IIF:s arbete
PlusGiro nr:
871878-5
IIFs mailgrupp
IIF har en mailgrupp där ca: 1000 personer från hela Sverige kan kommunicera och utbyta erfarenheter och kunskap om Islam med varandra. Vill du också vara med ? Skicka gärna en e-mail till info@islaminfo.se och be om att vara med i IIFs mailgrupp.
IIF
Änglarna har inte någon materiell existens och är inte förnimbara för det mänskliga ögat, deras osynliga väsen är sysselsatta med universums förvaltning i uppdrag av gud, de liknar inte oss och är inte guds barn, de kan inte avvika från guds befallningar. Dessa är varelser som har en annan natur än människan, medan människan är skapade av jorden, är änglarna skapade av ljus, därför kan människorna - med undantag av profeterna - inte se dem i deras ursprungliga natur, utan bara om de tar fysisk gestalt. Vår kunskap om dem är alltså nästan helt baserad på vad gud och hans profeter berättar för oss, men varför skulle vi bry oss om att lära känna till dem ? jo, därför att de spelar en stor roll i handhavande av våra angelägenheter.

Läs mer...

 

Vallfärden (Hadj)

Att valfärda till Mekka d.v.s. Hadj är obligatoriskt bara en gång i livet, förutsatt att man har möjlighet till det, den utförs under andra veckan i Dhul-Hijja. Då församlas muslimer från hela världen i Mekka, tillbringar ungefär en vecka på olika ställen i stadens utkant, vid "Arafat, Muzdalifa och Mina".

Läs mer...

 

Fjärde pelaren: Allmosan (zakat)

Zakat är ett ord som ofta misstolkats, den bokstavliga betydelsen av det arabiska ordet är rening, den tekniska innebörden av Zakat är den summa pengar eller den mängd i natura som en muslim måste ge till dem som har det sämre ställt och därför är berättigade till det. Om en muslim har sparat en viss summa pengar och inte rör dem på helt år, måste han/hon betala 2,5 % i Zakat, om personen ifråga är skuldsatt, dras skulden av från besparingarna innan Zakat räknas på den beskattningsbara delen.

Läs mer...

 

Tredje pelaren: Fastan

Det finns tre olika nivåer av fasta: vanlig, speciell och extra speciell. Vanlig fasta innebär att man avhåller sig från mat, vätska och intima relationer, speciell fasta innebär att man håller sina öron, ögon, tunga, händer, fötter och alla andra organ fria från synd ( dåliga handlingar ), extra speciell fasta innebär att man håller sitt inre fritt från världsliga tankar och onödiga ting, fritt från allt utom gud, denna sorts fasta bryts om man tänker på något annat än gud och livet efter döden. Den bryts inte om man tänker på religiösa ting som leder en till, eller har att göra med gud och det efterkommande livet, de andligt kunniga har t.o.m. sagt att en synd skrivs ned för den person som hela dagen koncentrerar sig på att förbereda saker och ting inför den stund då fastan ska brytas. Sådan iver och oro härstammar ur det faktum att man inte har tillräcklig med tillit till gud, profeten och de närmast gud tillhör den grupp som fastar på detta extra speciella sätt. Att hänge sig fullt och totalt till gud och bortse från allt annat är något endast dessa människor är kapabla till, detta fenomen beskrivs av gud genom orden: " Säg ' Allah ' och lämna dem sedan åt deras gagnlösa tal (pladdrande) " ( Sura 6:91 ).

Läs mer...

 

Andra pelaren: Bönen (salat)

Bönen betecknas som trons pelare som uttrycks i koranen, bönen är meningen med dyrkan som är meningen med att vi finns till, man utvecklas ständigt i utförandet av bön, när man säger " Allah Akbar " uppnås en närhet till gud som inte annars fås.

Läs mer...

 

Första pelaren: Trons bekännelsen

Ash-hadu an la ilaha illa Allah, wa ash-hadu anna Mohammadan rasolul Allah

Vilket betyder: 

Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Allah och jag vittnar att Muhammad är Allahs budbärare.

 

Tron på Ödet (Qadar)

Den ursprungliga betydelsen av ordet Qadar är specificerat mått eller mängd av kvantiteter eller kvaliteter, ordet kan användas på många olika sätt i enlighet med förgreningarna av dess rot. Sålunda betyder yuqad-dir, bland annat att mäta eller bestämma kvantiteten, kvaliteten eller positionen av något, innan man verkligen gör det, det är denna sistnämnda betydelsen som intresserar oss här."

Allting har Vi ( Gud ) förvisso skapat efter mått ( Qadar ) " (Sura 54:49 ).

Läs mer...

 

Tron på Profeterna

Tron på profeterna är en del av tron i Islam, De som är nämnda i Koranen är 25, de är Adam, Noh, Idris, Salih, Ibrahim, Hod, Lot, Yonis, Ismail, Is'haq, Yakob, Yousuf, Ayob, Shuaib, Mosa, Haron, AL-Yasaa, Zul kifl, Dauwd, Zakaria, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa, Muhamad (f.v.d). Budbärare är människor som av gud utvalts för det ärorika uppdraget att överlämna hans budskap till andra män och kvinnor, budbärare är inte en position som kan uppnå genom medveten ansträngning, det är en nåd som gud bevisar dem, som gjort sig förtjänta av den. Budbärare är alltså inte som vi andra, de är visserligen människor, men de är människor som befinner sig på en ytterst hög moralisk, andlig och intellektuell nivå, vilket i guds ögon kvalificerar dem för att bli bärare av hans ljus till världen.

Läs mer...

 

Tron på änglarna

 
IIF på Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Besökare just nu
Vi har 46 besökare online
YouTube Klipp
Föräldrarlösa i Iraq
Mosképrojektet

STÖD moskén
PlusGiro: 78 45 85-2
Här får du den senaste informationen om Moské projektet i Hisingen i Göteborg.
Logga in