IIF Kalender
november 2022
ti on to fr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Vigselförrättare
Stöd IIF:s arbete
PlusGiro nr:
871878-5
IIFs mailgrupp
IIF har en mailgrupp där ca: 1000 personer från hela Sverige kan kommunicera och utbyta erfarenheter och kunskap om Islam med varandra. Vill du också vara med ? Skicka gärna en e-mail till info@islaminfo.se och be om att vara med i IIFs mailgrupp.
IIF

Hur man gör bönen (Salat)

1- Stå mot Kibla (Mecka) och ha hjärtats avsikt att utföra just den bön det är frågan om

 


2- Lyft händerna upp till öronen och säg: ”Allahu akbar”

 

 


3- Lägg den högra handen över den vänstra precis nedanför eller på bröstet och läs Koranens inledningssura ”Al-Fatiha” och därefter något ytterligare ur Koranen till exempel en kort Sura eller några Ayat. (se punkt 9)

 

 


4- Säg: ”Allahu Akbar” Böj dig framåt och lägg händerna på knäna och säg: ”Subhana Rabinyal azim” tre gånger i följd.

 

 


5- Res dig upp och säg: ”Sami Allahu liman hamida” och sedan säg ”Rabbana lakal hamad”

 

 


6- Säg ”Allahu akbar”. Gå ner på golvet med pannan, näsan, handflatorna, knäna, och tårna mot golvet och säg: ”Subhana Rabiyal Aala” tre gånger i följd.

 

 


7- Sitt upp, lägg händerna på knäna och säg: ”Allahu Akbar”

 

 


8- Böj dig ner på golvet igen och säg: ”Subhana Rabiyal Aala” tre gånger i följd. Res dig upp stående och säg ”Allahu Akbar”. Detta avslutar den första Rakat.

 

 


9- Koran Verser

Innan man börjar läsa Koranen läser man följande: ”Aodho billahi minash-shaitan-ar-rajim, Bismillahi Rahmani ar-Rahim.” 

Vilket betyder: ”Jag söker skydd hos Gud mot satan, den förbannade, I Guds den Barmhärtige Förbarmarens namn.”

Al-Fatiha

” Al-Hamdu Lillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahiim, Maliki yaomiddin, Iyyakana naabudu oa iyyaka nastaiin. Ihdina siratal mostaqiim. Siratal ladhina anamta aleihim ghaeiril maghdoobi aleihim oalad daaliin, Amen,”

 Vilket betyder:

”Lov och pris tillhör Gud till, All världens Herre, Den Barmhärtige Förbarmaren, Domedagens Konung! Dig dyrkar vi, och till dig anropar vi om hjälp; Led oss på den rätta vägen, Deras väg, vilka Du bevisad nåd,vilka ej drabbats av Din vrede och som ej fara vilse!” Amen.

 Efter Al-Fatiha kan man läsa några verser från Koranen. Här följer två korta Kapitel (suror). 

 Bismillahi Rahmani ar-Rahim ”Qol hoa Allaho Ahad, Alaho Samad, Lam yalid wa lam yolad, wa lam yakon laho koffoan Ahad”.

 Vilket betyder: ”Säg: Gud är En, Allah, Den evige, Ej har Han fött, och ej är Han född, och ingen är Hans like.”

 Bismillahi Rahmani ar-Rahim ”Idha dja nasrullahi walfateh, wa raaitan-nasa yad kholona fi dinillahi afoadjan, fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirho, innaho kana taoaba”.

 ”Då hjälpen och segern kommer från Gud och ser människorna I stora mängder övergår till Guds religion, så prisa din Herre lov och bed Honom om Förlåtelse! Han är förvisso misskundsam”

 

 


10- Efter andra Rakat sätter man sig upp och läser följande, som kallas ”Tahiyat” (obs. detta är ej Koran vers): 

”Al-Tahiyato lillahi, oas-salaoato, oattaiybat. Assalamu alaika ayyohan-Nabiyo oa rahmatol-lahi oa barakatoho, assalamo alaina oa ala ibadillahis-salihiin. Ash-hado an la ilaha illal-lah oa ash-hadu anna Mohammadan rasul Allah.” 

Vilket betyder: ”All hyllning, all bön, all dyrkan är för Gud. Frid vare med dig Profet och Guds nåd och välsignelser. Frid vare med oss och med alla Guds rättfärdiga tjänare. Jag vittnar att det inte finns någon Gud utan Allah, och jag vittnar om att Mohammed är Guds budbärare.”

 Om bönen består av två enheter (Rakat), som morgonbön (Fajr), så förtsätter man läsa I sittande ställning genom att säga:

 ”Allahumma Salli ala Muhammadin oa ala aali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahima oa ala aali Ibrahim, oa barek ala Muhammadin oa ala aali Muhammad, kama barakta ala Ibrahima wa ala aali Ibrahima innaka Hamidun Majeed.”

 Vilket betyder: ”O Allah, sänd nåd över Mohammed och över Mohammeds familj, såsom Du sände nåd över Ibrahim och över Ibrahims familj, och säng välsignelser över Mohammad och över Mohammeds familj, såsom Du sände välsignelser över Ibrahim och över Ibrahims familj, ty Du värd all pris, äger all ära.”

 

 


11- Efter det avslutar man bönen genom att säga ”as salamu alaikum oa rahmatu-llah” (hälsning) medan man vrider huvudet åt höger och samma sak medan man vänder huvudet åt vänster. Men om bönen består av tre enheter (Rakat), som Magrib-bönen, eller av fyra enheter som Dhuhur, Asr eller Ishaa, så reser man sig upp efter ”Tahiyat” och påbörjar den tredje enheten ”Rakat”.

 

 


Senast uppdaterad (2011-06-21 16:01)

 
IIF på Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Besökare just nu
Vi har 41 besökare online
YouTube Klipp
Föräldrarlösa i Iraq
Mosképrojektet

STÖD moskén
PlusGiro: 78 45 85-2
Här får du den senaste informationen om Moské projektet i Hisingen i Göteborg.