IIF Kalender
juni 2024
ti on to fr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Vigselförrättare
Stöd IIF:s arbete
PlusGiro nr:
871878-5
IIFs mailgrupp
IIF har en mailgrupp där ca: 1000 personer från hela Sverige kan kommunicera och utbyta erfarenheter och kunskap om Islam med varandra. Vill du också vara med ? Skicka gärna en e-mail till info@islaminfo.se och be om att vara med i IIFs mailgrupp.
IIF

Fjärde pelaren: Allmosan (zakat)

Zakat är ett ord som ofta misstolkats, den bokstavliga betydelsen av det arabiska ordet är rening, den tekniska innebörden av Zakat är den summa pengar eller den mängd i natura som en muslim måste ge till dem som har det sämre ställt och därför är berättigade till det. Om en muslim har sparat en viss summa pengar och inte rör dem på helt år, måste han/hon betala 2,5 % i Zakat, om personen ifråga är skuldsatt, dras skulden av från besparingarna innan Zakat räknas på den beskattningsbara delen.

Zakat är inte bara ett frivilligt bidrag till någon person eller för något ändamål, den är inte heller en skatt som utfärdats av någon regering, den är snarare en plikt som ålagts av gud och som uppfylls av muslimerna i hela samhällets intresse, ordet Zakat, såsom det används i Koranen, inkluderar inte bara välgörenhet, allmosor, tionde, officiell, skatt, frivilliga bidrag osv utan inbegriper även gudsmedvetenhet och andliga såväl som moraliska motiv.

Fördelningen av Zakat görs direkt av muslimen själv eller också kan han/hon överlåta utdelningen av Zakat åt en institution, enligt Koranen skall insamlade medel delas till "de behövande, de fattiga, för dem som hava besvär med dem, och dem vilkas hjärtan böra vinnas, för slavars frigivande och de skuldsatta, för guds sak och för de vägfarande" (Koranen 9:60)

Detta innebär att följande muslimer har rätt till zakat:

- de fattiga och behövande muslimerna,

- de nya muslimska konvertiterna,

- krigsfångarna,

- de skuldsatta muslimerna,

- de muslimska tjänstemän utnämnda av en guvernör för att samla in Zakat,

- de muslimer som genom forskning, studier eller spridning av islam arbetar för Guds sak,

- de muslimska resenärer som befinner sig i främmande länder och behöver hjälp.

Den behörige mottagaren av Zakat inom de här kategorierna är den som inte har tillräckligt för livets nödtorft eller har mycket lite. De pengar vi betalar i form av Zakat är inte någonting som Allah behöver eller ta emot. Han står över varje behov och önskning. Han, i sin outsägliga Nåd, lovar oss mångfaldiga belöningar om vi hjälper våra bröder, men det finns ett grundläggande villkor för att belönas på detta sätt, det är att när vi i Allahs namn betalar Zakat, ska vi varken förvänta oss eller kräva några världsliga vinster från dem vi hjälper, inte heller får syftet vara att göra oss ett namn som filantroper.

Zakat är lika grundläggande för islam som andra former av Ibadat, Salat (bön) och Sawm (fasta), dessa fundamentala betydelse ligger i att den framkallar i oss en offervilja och gör oss fria från själviskhet och penningvälde, islam accepterar i sin hjord bara de som är beredda att för Allahs skull villigt ge bort av sina med möda ihoptjänade tillgångar - utan vare sig tillfällig eller personlig sann vinning. Isalm är ingenting för girigbukar, en sann muslim ska, när det krävs, offra alla sina tillhörigheten på Allahs väg och Zakat har redan tränat honom för det.

Zakat utmäts inte bara av kontanta tillgångar, den krävs också av guld, silver, handelsvaror, boskap och andra tillgångar, skalan för Zakat i fråga om de olika slags tillgångarna kan inhämtas ur böckerna i Fiqh (juridik) och anges inte, då utrymmet är begränsat, därför har bara penningskalan angetts här.

Senast uppdaterad (2009-01-31 13:47)

 
IIF på Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Besökare just nu
Vi har 18 besökare online
YouTube Klipp
Föräldrarlösa i Iraq
Mosképrojektet

STÖD moskén
PlusGiro: 78 45 85-2
Här får du den senaste informationen om Moské projektet i Hisingen i Göteborg.