IIF Kalender
juni 2024
ti on to fr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Vigselförrättare
Stöd IIF:s arbete
PlusGiro nr:
871878-5
IIFs mailgrupp
IIF har en mailgrupp där ca: 1000 personer från hela Sverige kan kommunicera och utbyta erfarenheter och kunskap om Islam med varandra. Vill du också vara med ? Skicka gärna en e-mail till info@islaminfo.se och be om att vara med i IIFs mailgrupp.
IIF

Tredje pelaren: Fastan

Det finns tre olika nivåer av fasta: vanlig, speciell och extra speciell. Vanlig fasta innebär att man avhåller sig från mat, vätska och intima relationer, speciell fasta innebär att man håller sina öron, ögon, tunga, händer, fötter och alla andra organ fria från synd ( dåliga handlingar ), extra speciell fasta innebär att man håller sitt inre fritt från världsliga tankar och onödiga ting, fritt från allt utom gud, denna sorts fasta bryts om man tänker på något annat än gud och livet efter döden. Den bryts inte om man tänker på religiösa ting som leder en till, eller har att göra med gud och det efterkommande livet, de andligt kunniga har t.o.m. sagt att en synd skrivs ned för den person som hela dagen koncentrerar sig på att förbereda saker och ting inför den stund då fastan ska brytas. Sådan iver och oro härstammar ur det faktum att man inte har tillräcklig med tillit till gud, profeten och de närmast gud tillhör den grupp som fastar på detta extra speciella sätt. Att hänge sig fullt och totalt till gud och bortse från allt annat är något endast dessa människor är kapabla till, detta fenomen beskrivs av gud genom orden: " Säg ' Allah ' och lämna dem sedan åt deras gagnlösa tal (pladdrande) " ( Sura 6:91 ).

- Inre krav: Den speciella fastan praktiseras av de rättfärdiga, denna innebär som tidigare nämnts att man håller alla sina organ ( ögon, mun mm ) fria från synd, det krävs 6 saker för att kunna utföra denna sorts fasta. 1- Se inte på saker som missnöjer gud, innebär att man inte tittar på något som distraherar ens hjärta och vilseleder dess konstration från gud, profeten sade: [ En otillbörlig blick är som en av satans giftiga pilar, må gud förbanna honom och den som ej inlåter sig i detta utav gudsfruktan, honom kommer det att skänkas en tro så söt som sötman i hans hjärta ] ( Muslim ).

2- Tala inte om saker som missnöjer gud: Detta innebär att man ska vakta ens tunga från meningslöst pladder, från att ljuga, baktala, obsceniteten, ohyfs, gräl och kontroversiteter och att man ska observera tystnad samt att sysselsätta sig med att läsa koranen och erinra gud, profeten sade att: [ Fastan är en sköld, så om en av er fastar så ska han inte använda fult eller dumt språk, om någon attackerar eller förolämpar honom, låt honom säga: ' Jag fastar, jag fastar ' ].

3- Hör inte på saker som...: Betyder att man inte ska lyssna på något som kan vara klandervärt, därför att allt som är fel att yttra är också fel att lyssna till någon som baktalar någon annan är också fel. Allah säger i koranen att: " Då är ni precis som dem (de som baktalar) " ( Sura 4:140 ). Det är därför som profeten sade: [ Den som baktalar och den som lyssnar till denne är delaktiga i synd ] 4- Gör inte saker som...: Betyder att man ska avhålla alla ens kroppsdelar ( armar, ben, händer och fötter ) från felaktiga handlingar, att man inte äter innan fastetiden går ut eller att man äter något som förbjudet att äta det är meningslöst att fasta, att avhålla sig från påbjuden mat bara för att bryta fastan med förbjuden mat. En människa som fastar på detta sätt kan liknas vid en människa som bygger ett slott men ödelägger en hel stad, tillåten mat kan vara skadlig i kvantitet men inte i kvalitet, så fastan är till för att reducera det första. En människa må sluta konsumera medicin p.g.a. rädsla för dåliga effekter men han skulle vara väldigt dum om han började ta gift istället, det förbjudna är ett gift som är dödligt för ens religion, medan det tillåtna är en medicin som är nyttig i små doser men onyttig om man går till överdrift. Avsikten med fastan är att det ska medföra och lära människan måttlighet, profeten sade: [ Hur många av dem som fastar får inte ut något av det, förutom hunger och törst ! ], detta syftar på dem som bryter sin fasta med förbjuden mat, andra säger att det även syftar på dem som avhåller sig från mat men som ändå baktalar andra vilket är förbjudet eller de som under fastan utför felaktiga handlingar.

5- Undvik att äta för mycket: När fastan bryts ska man inte äta för mycket, dvs inte proppa sig full, tanken med fastan är bl.a. att man ska få erfara hunger för att lära sig att kontrollera sina begär och att därigenom stärka själens fromhet ( plus att man på detta sätt får sann förståelse för människor som är utan mat, vi människor inser inte vad vi har och värderar det inte tillräckligt förrän vi förlorar det ( övers.tillägg )). Hur kan man lära sig att kontrollera sina begär om man hela tiden föder dem ?

6- Se till gud med fruktan och hopp: Efter att ha fastat så ska ens hjärta pendla mellan fruktan och hopp, för man vet inte om ens fasta kommer att accepteras eller inte, det är denna inställning man ska ha efter alla handlingar av dyrkan man utför.

Betydelsen av att observera de inre aspekterna: Nu kanske du tänker att " anta att någon lyckas kuva sitt begär för mat, dryck och sin lust fastän denne samtidigt negligerar de inre aspekterna, enligt de rättslärda så är dennes fasta ändå giltig. Vad innebär då detta ? " Man måste inse att de som är kunniga om lagens yttre krav baserar sina formella föreskrifter på mindre bindande bevis än de som presenterats lite tidigare i denna kapitel i favör för de inre kraven, speciellt de bevis som relaterar till baktal och liknande, hur som helst så bryr sig de lärda, inom lagens externa krav, bara om de krav eller plikter som faller inom vanliga människors kapacitet, de som är helt uppe i denna världs bekymmer och affärer.

Vad gäller de som är lärda inom kunskapen om den efterkommande världen så innebär giltighet lika med accepterande och med accepterande menar de fullbordandet av målet, enligt deras förståelse är målet med fastan att man ska förvärva en av guds kvalitéer, nämligen beständighet ( samadiya = steadfastness), och att följa änglarnas exempel i att, så långt möjligt, avhålla sig från köttets begär eftersom människan med hjälp av sitt förnuft (intellekt, förstånd) kan tämja sina begär, sin lust. Men hon är ändå underlägsen änglarna eftersom hon är underkastad köttet och hela tiden sätts på prov med sina begär så sjunker hon till sin lägsta nivå, men var gång människan övervinner sina begär och kontrollerar dem så stiger hon till sin högsta nivå, nämligen änglarnas nivå. Änglarna är nära gud så de som följer deras exempel och formar sin karaktär efter dem kommer också "nära" gud. Att likna en som är nära är att vara nära, denna "närhet" ska inte tas bokstavligt utan innebär att man är "kvalitativt" nära gud.

Om detta är hemligheten med fastan bland människor med djup andling förståelse, vilken nytta kan då utvinnas ur att uppskjuta ett mål mat bara för att kombinera två mål efter solnedgången och samtidigt ha hängivit sig åt allt möjligt under hela dagen ? Om det fanns något bra i sådant uppförande vad menade då profeten med sina ord [ Hur många av dem som fastar får inte ut något av det förutom hunger och törst !]. Abul Darda har sagt att: Hur bra är inte de visas sömn och ickefasta! Med detta skämmer de ut de ignorants fasta och vakenhet! En atom från dem som äger sann fromhet (vördnad) och visshet är bättre och väger mer än berg av dyrkan från missleda. Av samma anledning så sade en lärd att: Hur många som fastar, fastar egentligen inte och hur många som inte fastar är egentligen fastande.

Den fastande ickefastaren är den som håller sig själv fri från synd fastän denne fortfarande äter och dricker och den ickefastande fastaren är den som går hungrig och törstig utan att lägga någon vikt vid sina lemmar, organ och tankar osv. De med förståelse för fastans betydelse och innersta mening är medvetna om att den som avhåller sig från mat, dryck och intimare relationer osv men bryter sin fasta medans han ändå involverat sig i synd är lik en som utför wudhu (tvagning) genom att stryka (gnida) över alla involverade delar tre gånger utan att för den skull tvätta sig.

På grund av denna miss accepteras inte deras bön, den som i kontrast till detta inte avhåller sig från att äta men ändå fastar i den meningen att håller sina lemmar och organ osv, fria från allt ovärdigt kan liknas vid en som tvättar alla delar som ingår i wudhu en gång var, om gud vill så accepteras hans bön eftersom han uppfyllt grunderna men frångått detaljerna. Men den som kombinerar båda dessa exempel kan liknas vid en som inte bara tvättar alla delar utan gör det tre gånger var, dvs perfekt.

Profeten sade att: [Fastan är ett anförtroende så låt och en av er få hålla detta förtroende!]. Och när han reciterade guds ord: "Sannerligen befaller gud er att återge anförtrodda ting till deras ägare" så rörde han vid sina öron och ögon och sade: [Hörseln och synen är ansvar och anförtroende så skulle profeten inte ha sagt att: [Säg: Jag fastar!] med andra ord min tunga har anförtrotts mig så hur skulle jag kunna svara på din förolämpning ?. Av detta tydliggörs det att varje handling av dyrkan både har en yttre och inre aspekt, ett skal och en kärna.

Senast uppdaterad (2009-01-31 13:45)

 
IIF på Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Besökare just nu
Vi har 13 besökare online
YouTube Klipp
Föräldrarlösa i Iraq
Mosképrojektet

STÖD moskén
PlusGiro: 78 45 85-2
Här får du den senaste informationen om Moské projektet i Hisingen i Göteborg.