IIF Kalender
november 2023
ti on to fr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Vigselförrättare
Stöd IIF:s arbete
PlusGiro nr:
871878-5
IIFs mailgrupp
IIF har en mailgrupp där ca: 1000 personer från hela Sverige kan kommunicera och utbyta erfarenheter och kunskap om Islam med varandra. Vill du också vara med ? Skicka gärna en e-mail till info@islaminfo.se och be om att vara med i IIFs mailgrupp.
IIF

Andra pelaren: Bönen (salat)

Bönen betecknas som trons pelare som uttrycks i koranen, bönen är meningen med dyrkan som är meningen med att vi finns till, man utvecklas ständigt i utförandet av bön, när man säger " Allah Akbar " uppnås en närhet till gud som inte annars fås.

1- Bönens fysiska fördelar:

a - Ögonens absoluta vilotillstånd är när man ser på en fixerad punkt på ca 1,5 meters avstånd, detta är det avstånd man gör sujud ( nedfallande ) på, vilket är den punkt man tittar på under bönen, om man räknar med 40 böneenheter som utförs varje dag, ger man ögonen mycket vila.

b - Kroppens leder, knä, armar, höfter etc är de delar som belastas mest, under bönen rör man på dessa leder, vilket gör att man blir äldre.

c - Hjärtats elektromagnetiska fält är mycket viktigt för hjärtats funktion, under bönen når dessa fält ideala linjer.

2 - Själen:

a - Ungefär en timme om dagen kommer vi ifrån världslig stress och kan varva ner under bönen.

b - Såsom det uttrycks i koranen kommer vi ifrån slöseri och dåligheter samt slipper ifrån den stress som självnöjdhet och stolthet innebär.

c - Ödmjukhet utvecklas automatiskt hos den som utför bön, psykiska sjukdomar som kan uppkomma genom stark misstänksamhet, snarstuckenhet, obeslutsamhet etc förebyggs.

3 - Moral och handlingar:

a - Under bönen då vi läser al-Fatiha och säger " Dig dyrka vi och dig anropa vi om hjälp ", utvecklar vi oss undermedvetet, vi analyseras av vårt medvetande så att detta så småningom höjer vår moral och våra handlingar.

b - Rörelserna i bönen tar bort stoltheten och självgodheten ( som leder till egoism ) när man bugar inför gud, ur moralisk synpunkt är självgodhet bland de värsta egenskaperna och grunden till många bråk och gräl och en sjukdom i vårt nafs ( jaget ), bara att seriöst böja sig inför gud gör att detta kan försvinna.

c - Bönen gör också att man kontrollerar sin iman ( tro ), vi blir starkare i tron. En stark muslim ljuger inte och är inte oärlig, bönen är en stark grund för hadithen [ En muslim ljuger aldrig ].

4 - Andra positiva effekter av bön: Över 100 verser beskriver bönen, funktionerna är sociala, psykologiska, ekonomiska, moraliska och fysiska. Bönen gör en muslim aktiv och delar upp dagen i fem naturliga delar, man blir medveten om tidens gång, renhet omkring en muslim är ett måste, vi renar oss mer än andra människor i och med wudu. Det populära ämnet " ren miljö " har alltid existerat för muslimer, det är obligatoriskt ( Fard ) att omgivningen vid bönen är ren, att be tillsammans är mycket rekommenderat och detta ökar den sociala gemenskapen, detta leder till " värme " mellan muslimer.

Bönen lär oss självdisciplin och att vi är begränsade varelser som endast ska söka guds nåd. Det finns ett slut och vi bör ta oss i akt för att handla fel, vi ska följa den väg som leder till sann frid, vi utvecklas andligt av regelbunden bön, vi blir ödmjukare, tacksammare, får mer tålamod vid svårigheter, blir generösa och fruktar gud, som känner alla våra tankar och handlingar. Bönen är en ihågkommelse av gud existens, vi ber bara för guds skull för att söka hans nåd.

Alla muslimer skall utföra bön, om de kommit till puberteten ( blivit vuxna ) och i övrigt är vid sina sinnens fulla bruk. Undandag från plikten finns för kvinnor som menstruerar eller blöder efter barnsbörd.

För att bönen skall kunna utföras finns vissa villkor som är viktiga att följa. Islam lägger stor vikt vid renhet och då menas både " yttre renhet " och " hjärtats renhet ". För att bönen skall vara giltig krävs följande:

- Kroppen skall vara ren.

- För kvinnor skall kroppen vara täckt, utom ansikte och händer.

- För männen skall kroppen täckas mellan naveln och knäna.

- Kläderna som används får aldrig vara genomskinliga eller åtsittande.

- Platsen för bön skall vara ren, liksom kläderna.

- Bönen måste utföras på den utsatta tiden.

- Böneriktningen skall vara mot Mekka.

Ghusl - reningsbad

Ghusl betyder att man badar hela kroppen med rent vatten, vattnet skall beröra hela kroppen och hårbotten, det är sunna att börja med höger sida.

Hur ghusl utförs Ha hjärtats avsikt att utföra ghusl. Det enklaste sättet att utföra ghusl är att låta vatten rinna över hela kroppen och noggrant tvätta allt, inklusive håret, efter detta görs en rituell tvagning ( wudu ) innan reningsbadet avslutas, Kvinnor med långt hår som är uppsatt, behöver inte lösa upp flätan, ett sådant reningsbad är nödvändigt om man vill konvertera till islam, efter menstruation samt efter samlag.

Wudu - rituell tvagning

Tvagning ( wudu ) före bön är föreskriven i koranen och är en slags symbolisk rening inför mötet med gud, så här utförs rituell tvagning ( wudu ):

- Tvätta händerna upp till handlederna tre gånger, börja med höger hand.

- Ta vatten i höger hand och skölj munnen tre gånger.

- Ta vatten i höger hand, för in vattnet i näsan och blås ut, tre gånger.

- Tvätta ansiktet tre gånger, vattnet skall beröra ansikte från hårfästet till hakan och från öra till öra.

- Tvätta höger arm upp till armbågen tre gånger, gör samma sak med vänster arm.

- Fukta händerna och dra lätt över håret.

- Fukta händerna och tvätta öronen med hjälp av tummen och pekfingret.

- Tvätta högra foten upp till ankeln tre gånger, gör samma sak med vänster fot.

- Efter tvagningen kan man säga trosbekännelsen.

Tvagningen upphävs och måste förnyas om något av följande inträffar innan eller mellan bönerna:

* toalettbesök

* släppa väder

* djup sömn

* medvetslöshet

* kräkning

* svimningsanfall

Tayyammum - torrtvagning

Tayyammum kan utföras när man inte kan få tag på vatten, vid sjukdom eller vid vattenbrist, tayyammum utförs på följande vis: Ha hjärtats avsikt att utföra tayyammum och säg " Bismillah " ( I guds namn ). Tag ren sand, jord eller en sten i båda handflatorna och skaka bort överflödig sand eller jord, gnid händerna upp till handlederna tre gånger, tag igen på stenen ( sanden, jorden ) och för sedan händerna över ansiktet, efteråt skall man säga trosbekännelsen.

Salat - bönen

Som muslim utför man fem böner per dag:

1 - Fajr ( morgonbön,två enheter - raka'a - )

2 - Dhuhr ( middagsbön, fyra enheter )

3 - Asr ( eftermiddagsbön, fyra enheter )

4 - Maghrib ( kvällsbön, tre enheter )

5 - Isha ( nattbön, fyra enheter )

Man skall ha hjärtats avsikt att utföra bön, sedan säger man " Bismillah " och börjar:

Lyft händerna upp till öronen och säg " Allahu akbar " ( Gud är störst ). Detta kallas på arabiska för Takbirat ul- Ihram, vilket innebär att man avskärmar sig från världen och är nu helt koncentrerad på bönen.

Sänk sedan händerna ner på bröstet och lägg den högra handen över den vänstra, om man vill kan man läsa en bön ( Du'a ) efter detta, sedan ska man läsa koranens första kapitel, al- Fatiha.

I de två första enheterna ( Rak'a ) av varje bön måste man recitera något kapitel ur koranen efter " Fatiha ", sedan säger man:

"Allaho Akbar ", och bugar sig och lägger händerna på knäna och säger:

" Subhana Rabbial Adhim " tre gånger, det betyder " Pris ske skaparen, den store ", sedan reser man sig medan man säger: " Samia' Allaho Liman hamidah ", som betyder " Gud hör den som prisar honom ", direkt efter säger man: " Rabbana oalakal hamd ": " Vår Herre, lovprisad vare du ". Sedan faller man ned på knä ( sudjud ) sägande: " Subhana Rabbial A'ala " tre gånger, som betyder: " Pris ske Skaparen, den höge ", sedan reser man sig upp till sittande ställning, sägande: " Allaho akbar ". I denna ställning säger man: " Allahumma ighfirlii ", en , två eller tre gånger, vilket betyder: " O Gud, förlåt mig ! ". Sedan faller man ned igen, sägande: " Allaho akbar ", och säger: " Subhana Rabbial A'ala" tre gånger, efter detta reser man sig upp till stående igen, sägande: " Allaho akbar " och därmed börjar den andra raka'a.

Andra raka'a Stående upprätt läser man al-Fatiha följd av någon vers ur koranen. Sedan fullföljer man den andra Raka'a på samma sätt som den första, men istället för att resa sig upp, efter det andra nedfallandet ( sudjud ), sätter man sig upp och läser följande, som kallas " Tahiyat " på arabiska, och när man läser trobekännelsen reser man högra handens pekfinger.

Om bönen består av två raka'a, som fajr ( morgonbönen ), försätter man i sittande ställning genom att säga " Tashahhod ".

Tredje raka'a Den tredje raka'a utförs på samma sätt som de två första, förutom att man inte läser något kapitel ur koranen efter " Fatiha ", om man gör maghrib- bönen ( kvällsbön ), avslutar man efter tredje raka'a med samma avslutning som i morgonbönen. Denna avslutning kallas " Tashahhod " på arabiska ( inklusive " Tahiyat " ), sedan säger man assalaamo aleikom. Om man gör Dhuhr, Asr eller ' Isha- bönen ( middags - eftermiddags - eller nattbön ), reser man sig upp efter det andra nedfallandet i tredje raka'a och gör ytterligare en raka'a på samma vis som den tredje, efter detta avslutar man bönen med Tashahhod och assalamoaleikom.

Man skall inte prata under bönen och blicken skall vara koncentrerad på ett sätt. Man skall inte heller göra några överflödiga kroppsrörelser under bönen, bönen är en koncentrationsövning och därför skall man bara tänka på gud och på sin bön. Om man gjort något fel under bönen, kan man kompensera detta genom att göra två nedfallanden ( Sudjud ) efter avslutad bön och avsluta med hälsning ( Salamoaleikom ).

Obligatoriska handlingar i bönen För att bönen skall bli giltig krävs enligt islamisk lag ett antal förutsättningar:

1- Niyya ( Avsikt ), här berättas hadith nr 1 i 40 hadith: [ Alla handlingar är enligt dess avsikt och varje människa får i enlighet med sin avsikt.... ], Ibn al-Qayyim skriver i en bok att avsikten är hjärtats tillstånd inför en handling och att det inte har med tungan att göra, profeten och hans följeslagare lät aldrig tungan tala för hjärtat, sådana uppfinningar som tillkommit på senare tid vad det gäller rening inför bön är kommet från Satan och är inte på något sätt en del av bönen.

2- Att säga Takbirat ul-Ihram, enligt Ali sade profeten: [ Nyckeln till bönen är renhet, det som försätter en person i dess höga och rena status är takbir och taslim befriar en person från denna status ] ( Ahmad, Tirmidi m fl ). Många följeslagare har berättat att profeten brukade börja bönen stående rakt, höjande händerna och säga "Allah Akbar".

3-Man måste stå upp i bönen om man kan, i en hadith säger profeten till Omar ibn Hussein [ Be stående, om du inte kan be sittande, om du inte kan be liggande på sidan ] ( Bukhari ). De flesta lärda säger att man inte skall föra ihop fötterna helt under bönen, när det gäller frivilliga böner är det tillåtet att sitta, men om man står, blir belöningen större. Man skall alltid försöka be på det rätta sättet men om man är förhindrad av sjukdom eller resa får man samma belöning för det man gjort det korrekt.

4- Läsa Fatiha i varje raka i varje bön, det finns många autentiska hadither som fastställer detta, de lärda är inte överens om huruvida " Bismillahi arrahmani arrahim " utgör en vers i varje Sura eller inte, följande tre åsikter finns: a- Det utgör en vers i Fatiha och i varje sura i koranen, därför skall det läsas med fatiha, både tyst och högt, en hadith från an- Nisa'i Na'em al Mujammir berättar att Abu Hurairah läste på detta vis och sedan svor vid att det var på detta sätt profeten brukade be. b- Det är en vers för sig och uppenbarades för att markera en ny sura, det är tillåtet och att föredra att läsa det tillsammans med al- Fatiha men det är inte sunna att läsa det högt, en hadith berättar att Anas stod bakom både profeten, Abu bakr, Omar och Othman i bön och ingen av dem läste det högt ( an'Nisa'i ). c- Det är ingen vers i al-Fatiha eller någon sura och skall helst inte läsas högt eller lågt i obligatoriska böner, denna åsikt är inte särskilt stark. Ibn al-Qayyim har sammanfattat de två första åsikterna med att konstatera att profeten ibland läste det högt men att han oftast läste det tyst. Den som inte kan läsa al-Fatiha av någon anledning skall läsa åtminstone 7 andra verser ur koranen, är även detta omöjligt, skall man läsa " Subhan Allah ", " Al-Hamdullillah ", " Allah Akbar " och " La illallah " och sedan buga ( Abu Daud m fl ).

5- Ar-ruku ( Bugning ): De lärda är överens om att bugning är obligatorisk i bönen, det står i koranen " O, ni som tror, buga eder och fallen ned... ", ruku utförs genom att fälla kroppen framåt i 90 vinkel och sätta händerna på knäna, i den ställningen skall man stå enligt hadith tills man känner " ett lugn ", en hadith säger: [ De värsta människorna är tjuvarna som stjäl från bönen ], när han tillfrågades hur detta gjordes, svarade han: [ Han fullföljer inte sina bugningar och nedfallanden ] ( Ahmad ).

6- Att resa sig efter bugningen: Aisha berättar att profeten inte brukade falla ned efter bugningen förrän hans rygg var rak ( Bukhari och Muslim ).

7- Sujud ( Nedfallande ): Se korancitat ovan, profeten sujud så här: [ Fall ned tills ni känner ett lugn, sätt er sedan och sitt tills ni känner ett lugn och fall sedan ned tills ni känner ett lugn i nedfallandet ], detta förfarande är obligatoriskt i varje raka i varje obligatorisk och frivillig bön. " Ett lugn " förklaras med att kroppen skall ha stannat i sin rörelse och en del lärda säger att minimum är tiden det tar att säga subhan Allah en gång, de delar av kroppen som skall beröra marken i sujud är följande: ansiktet, händer, knän och fötter, enligt ett antal hadither och i dessa framgår också att pannan och näsan skall vidröra marken och att man inte behöver dra undan hår eller klädnad, en del lärda säger att det räcker om pannan vidrör marken och en del säger att näsan också måste vidröra, för att bönen skall bli giltig.

8- Sista sittningen och läsandet av tashahud: en hadith visar att tashahud inte var obligatoriskt i början men att det senare blev det, den mesta autentiska hadithen angående tashahud är från Ibn Mas'ud, där hela texten framgår. Profeten tillägger att efter tashahud går det bra att läsa vilken du'a som helst ( Bukhari och Muslim ). En annan variant av tashahud kommer genom Ibn Abbas, ( Ash-Shafi'i, Muslim m fl ), denna version föredras av Ash-Shafi'i. En annan variant föredras av Malik och är berättad av Abdurrahman ibn Abdul Qari. An'Nawawi konstaterar att alla dessa hadither är sahih men att Ibn Mas'uds är starkast och sedan Ibn'Abbas, Ash'shafi'i säger att man kan välja vilken man vill för att de lärda är överens om att alla är tillåtna.

9- Salam vid bönens slut: Detta är obligatoriskt enligt samma hadith som i takbir, Amr ibn Sa'd berättar att hans far sade: [ Jag såg profeten göra salam till höger och till vänster tills jag kunde se hans kinder ] ( Ahmad, Muslim m fl ), en annan hadith säger att profeten gjorde salam till höger. Det är obligatoriskt att säga salam ( till höger ) och att föredra att säga två ( både till höger och vänster ), alla lärda är övertygade om att det är tillåtet att bara göra en salam, olika uttalanden och berättelser från hur profeten gjorde och vad han sade leder fram till slutsatsen att det är sunna med två salam men fard med en. Malik och en grupp lärda anser att en salam är sunna, men det de stöder sig på är en svag hadith som knappast kan användas som ett bevis. Det första salam skall sägas till höger och huvudet skall vridas så att kinden kan ses bakifrån, man kan göra sina salam hur som helst och ändå ha gjort handlingen på ett giltigt sätt, men man får då inte den belöning det ger att ha utfört akten korrekt.

Detta är de böner som rekommenderats av profeten Mohammed ( Frid över honom ), och som han utförde regelbundet, de är dock alla frivilliga, följande böner är sunna: 2 raka'a före Fajr 2 eller 4 före och efter Dhuhr 2 efter Maghrib 2 eller 4 före och efter Isha Det är också sunna att utföra 2 eller 4 raka'a före Asr ibland, profeten brukade göra detta oregelbundet. Witr-bön är en sunna som utförs efter Isha-bönen, witr är ett arabiskt ord som betyder " udda ", alltså består witr-bönen av ett udda antal raka'a, 1, 3, 5, 7 och den utförs så att man avslutar efter varannan raka'a med hälsningen och gör den sista raka'a ensam.

Gemensam bön

Att utföra bönen tillsammans är bättre än enskild bön, två personer eller fler kan utföra gemensam bön, en bönegrupp skall ha en ledare och ledaren skall vara den som är mest kunnig i koranen och dess recitation. Böneledaren skall stå i den främsta raden, i mitten av de bedjande, han skall se till att de bedjande står i räta rader och är den som först säger " Takbirat ul - Ihram ". När ledaren böjer sig följer även de andra med, och följer sedan ledaren ända till bönens slut, under inga omständigheter får en bönedeltagare förekomma ledaren i någon av bönens rörelser, reglerna för gemensam bön gäller lika för män och kvinnor, den enda skillnaden är att män kan leda både kvinnor och män i bön. En kvinna kan endast leda andra kvinnor, män och kvinnor står åtskilda i bönelokalen. Jumua - fredagsbön - Fredagsbön är muslimernas samlingsbön och kan utföras på vilken plats som helst där muslimer samlas, om bönen utförs i en moské är det bra att göra en extra bön ( Sunna ), bestående av två raka'a innan, som en hälsning till moskén. Sedan väntar man tills böneutroparen kallar till bön, ledaren läser sedan en predikan tillåts inga samtal, efter predikan utförs gemensam bön, bestående av två raka'at, denna bön ersätter middagsbönen Dhuhr, för dem som utför den, fredagsbönen är en plikt för män och frivillig för kvinnor. Aid-bön ( Högtidsbön ) Två festböner finns i Islam, i samband med de två högtiderna, aid-al-Fitr ( Efter Ramadan ) och aid-al-Adha ( Offerhögtiden, i samband med pilgrimsfärden ), båda dessa är sunna-böner och de utförs som en samlingsbön, bestående av två raka'a och en predikan. Alla uppmanas att gå till dessa böner, även de som av naturliga skäl inte kan utföra bönerna, dessa skall då lyssna på predikan enbart.

Bön vid sjukdom och resa Om man är sjuk kan man utföra sina böner sittande eller liggande eller enbart med ögonens rörelser, det viktiga är att man alltid utför bönen, när man är på resa kan man förkorta bönerna och lägga ihop dem, man kan göra Dhuhr och Asr-bönerna tillsammans och då enbart två raka'a i varje bön. De kan utföras när som helst under tiden för dessa böner, man kan också utföra Maghrib och Isha-bönerna tillsammans på tiden för någon av dem och gör då tre raka'a som vanligt för Maghrib och två raka'a för Isha, efter att du avslutat din bön, kan du finna styrka i att sitta kvar en stund och utföra Dhikr ( Som betyder ihågkommandet av gud ), genom att uttala t.ex.: 33 gånger Subhana Allah ( Upphöjd vare gud ) 33 gånger Alhamdu lillah ( Prisad vare gud ) 33 gånger Allahu akbar ( Gud är störst) .

Senast uppdaterad (2009-01-31 13:42)

 
IIF på Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Besökare just nu
Vi har 20 besökare online
YouTube Klipp
Föräldrarlösa i Iraq
Mosképrojektet

STÖD moskén
PlusGiro: 78 45 85-2
Här får du den senaste informationen om Moské projektet i Hisingen i Göteborg.