IIF Kalender
november 2023
ti on to fr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Vigselförrättare
Stöd IIF:s arbete
PlusGiro nr:
871878-5
IIFs mailgrupp
IIF har en mailgrupp där ca: 1000 personer från hela Sverige kan kommunicera och utbyta erfarenheter och kunskap om Islam med varandra. Vill du också vara med ? Skicka gärna en e-mail till info@islaminfo.se och be om att vara med i IIFs mailgrupp.
IIF

Tron på Ödet (Qadar)

Den ursprungliga betydelsen av ordet Qadar är specificerat mått eller mängd av kvantiteter eller kvaliteter, ordet kan användas på många olika sätt i enlighet med förgreningarna av dess rot. Sålunda betyder yuqad-dir, bland annat att mäta eller bestämma kvantiteten, kvaliteten eller positionen av något, innan man verkligen gör det, det är denna sistnämnda betydelsen som intresserar oss här."

Allting har Vi ( Gud ) förvisso skapat efter mått ( Qadar ) " (Sura 54:49 ).

 Gud vet innan han skapat något att han kommer att skapa det och att det kommer att ha den och den storleken, egenskapen eller naturen o.s.v. han bestämmer tiden för dess uppkomst och försvinnande samt platsen där det kommer att hända. Eftersom det förhåller sig så, får den som tror på de sanne guden inte tro på någon slumpmässighet i naturen, om något obehagligt händer honom, bör han säga: Gud qad-dara ( bestämde ) och han gjorde vad han ville, och inte önska att det inte hade hänt eller grubbla över varför det skulle hända. Om å andra sidan något behagligt händer honom, bör han inte skryta om det, utan tacka gud. Om gud yuqad-dir ( predestinerar ) allting, så inkluderar detta även våra s.k. fria handlingar, men om det är så hur kan vi då sägas vara fria och ansvariga för våra handlingar ?, denna fråga förorsakade under islams tidiga historia uppkomsten av två extrema teologiska sekter, en av dessa som kallades Qadariya, hävdade människans fria vilja och ansvar i så hög grad, att den förnekade guds förhandskännedom och menade att gud känner till våra fria utförda handlingar först sedan vi utfört dem. Den andra som kallades Jabriyya gjorde precis tvärt emot och hävdade att det inte finns någon skillnad mellan rörelserna hos livlösa ting och våra rörelser när vi utfört s.k. fria handlingar. Gud bestämde att skapa människan som en fri varelse, men han vet ( och hur skulle det vara möjligt att han inte visste ? ) innan han skapar varje människa, hur denna kommer att använda sin fri vilja, t.ex. hur hon kommer att reagera när en profet förklarar Guds budskap för henne. Denna förhandskännedom och dess inskrivning i en " bok " kallas Qadar.

" Och om din herre velat, så skulle alla som finns på jorden ha trott " ( Sura 10:99 ) " Om gud velat, skulle de ej ha satt andra vid hans sida, men vi har ej satt dig till väktare över dem, och du är inget ombud för dem " ( Sura 6:107 ) Men han ville att människorna skulle vara fria, i synnerhet i avseende som har att göra med tro och otro. " Och säg: Sanningen kommer från er herre, vem som vill må tro, och vem som vill må vara otrogen " Men människorna skulle inte vara så fria om, närhelst någon av dem ville göra något ont, gud hindrade henne från detta och tvingade henne att göra det goda. Om gud har velat våra handlingar, kanske någon säger så är de ju i självaverket Guds handlingar. Denna invändning är baserad på ett missförstånd, gud vill vad vi vill i betydelsen av att han ger oss viljan att välja och gör det möjligt för oss att utföra denna vilja, d.v.s. han skapar de nödvändiga förutsättningarna för att vi skall kunna göra det. Han vill inte vår handling i betydelsen av att han gör den, för annars skulle det ju vara helt i sin ordning att säga, när vi t.ex. äter, dricker eller sover, att det är gud som utför dessa handlingar.

Senast uppdaterad (2009-01-31 13:28)

 
IIF på Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Besökare just nu
Vi har 18 besökare online
YouTube Klipp
Föräldrarlösa i Iraq
Mosképrojektet

STÖD moskén
PlusGiro: 78 45 85-2
Här får du den senaste informationen om Moské projektet i Hisingen i Göteborg.