IIF Kalender
januari 2021
mÄ ti on to fr lö sö

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

VigselförrÀttare
För frÄgor om giftermÄl:
Stöd IIF:s arbete
IIFs mailgrupp
IIF har en mailgrupp dÀr ca: 1000 personer frÄn hela Sverige kan kommunicera och utbyta erfarenheter och kunskap om Islam med varandra. Vill du ocksÄ vara med ? Skicka gÀrna en e-mail till info@islaminfo.se och be om att vara med i IIFs mailgrupp.
IIF

Tron pÄ Profeterna

Tron pÄ profeterna Àr en del av tron i Islam, De som Àr nÀmnda i Koranen Àr 25, de Àr Adam, Noh, Idris, Salih, Ibrahim, Hod, Lot, Yonis, Ismail, Is'haq, Yakob, Yousuf, Ayob, Shuaib, Mosa, Haron, AL-Yasaa, Zul kifl, Dauwd, Zakaria, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa, Muhamad (f.v.d). BudbÀrare Àr mÀnniskor som av gud utvalts för det Àrorika uppdraget att överlÀmna hans budskap till andra mÀn och kvinnor, budbÀrare Àr inte en position som kan uppnÄ genom medveten anstrÀngning, det Àr en nÄd som gud bevisar dem, som gjort sig förtjÀnta av den. BudbÀrare Àr alltsÄ inte som vi andra, de Àr visserligen mÀnniskor, men de Àr mÀnniskor som befinner sig pÄ en ytterst hög moralisk, andlig och intellektuell nivÄ, vilket i guds ögon kvalificerar dem för att bli bÀrare av hans ljus till vÀrlden.

NÀr profeten Muhammeds hustru Aicha tillfrÄgades om profetens upptrÀdande, svarade hon: att det var som koranen, vilket innebÀr att han förkroppsligad alla de ideal som koranen presenterar. TvÄ relaterade saker betrÀffande budbÀrare som koranen betonar och vilka dÀrför behöver förklaras lite nÀrmare, Àr profeternas mÀnsklighet och naturen av deras uppgift. Trots den stora andliga, moraliska och intellektuella skillnaden mellan dem och vanliga mÀnniskor och trots den speciella relation till gud som de Ätnjuter, Àr de icke desto mindre mÀnniskor med allt vad denna term innebÀr, de avlar och Àr avlade, de Àter och dricker och gÄr runt pÄ salutorgen ( Sura 25:20 ), de sover och de dör ( Sura 21:34 ) och de glömmer och begÄr misstag ( Sura 20:121 och Sura 18:34 ).

Deras kunskap Àr begrÀnsad och kan dÀrför endast meddela den del av framtiden som gud uppenbarat för dem ( Sura 72:26-27), de kan inte medla hos gud till förmÄn för nÄgon annan, om inte gud givit sin tillÄtelse ( Sura 72:26-27 ), och de kan inte tvinga mÀnniskor att följa den rÀtta vÀgen ( Sura 28:56 ). Kort sagt sÄ har de inget att sÀga till om nÀr det gÀller universums styrelse ( Sura 3:128 ), mÄnga tidiga muslimska teologer har observerat att koranen vid tre tillfÀllen nÀr profeten skulle hedras och i syfte att betona hans mÀnsklighet kallade honom " Guds tjÀnare ". En profet vars mÀnsklighet Àr speciellt betonad Àr Jesus, han skapades pÄ samma sÀtt som Adam ( Sura 3:59 ), han Marias son och inte guds son ( Sura 4:157 ), han och hans moder brukade Àta mÀnniskoföda ( Sura 5:75 ), han faktiskt guds ord ( Sura 2:45 ), men eftersom han Àr en mÀnsklig varelse i denna terms fulla betydelse, fÄr detta inte tolkas som att det skulle finnas nÄgot gudomligt element i honom. Han Àr guds ord endast i den betydelse Àr allting guds ord. Varför Àr dÄ i synnerhet Jesus kallad guds ord ? DÀrför att han som mÄnga teologer mycket riktigt förklarat, kom till direkt som ett resultat av detta ord, Jesus Àr alltsÄ en av guds tjÀnare och gjorde aldrig ansprÄk pÄ att vara gudomlig ( Sura 5:116-117 ).

Som vi tidigare sagt budbÀrarna anförtrodda uppgiften att meddela guds ord till andra mÀnniskor, men detta Àr inte sÄ enkelt som det verkar. Det innebÀr mÄnga saker som inte framgÄr klart vid första ögonkastet och som dÀrför koranen förklarar nÀrmare. Den viktigaste punkten som alla budbÀrare pÄminns om, och som Àr mycket lÀtt att glömma bort, Àr att eftersom deras plikt endast Àr att meddela budskapet, sÄ Àr de inte ansvariga för mÀnniskornas reaktioner gentemot detta budskap, nÀr de vÀl förklarat det för dem, gud har givit mÀnniskan förmÄgan att förstÄ skillnaden mellan sanning och lögn, i synnerhet i religiös angelÀgenheter, gud har givit henne möjligheten att genom sin fria vilja antigen acceptera eller ocksÄ avvisa sanningen, och eftersom det Àr bara gud som vet vad som pÄgÄr i mÀnniskornas sinnen, Àr det endast han som kan avgöra vem som Àr vÀrdig att bli vÀgledd och vem som förtjÀnar att bli lÀmnad i mörkret, och det Àr gud som i enlighet med sin kunskap vÀgleder vem han vill. En profet har inte nÄgon sÄdan makt och kan dÀrför inte vÀgleda den han Àlskar ( Sura 28:56 ). " SÄ förmana dÄ. Du Àr blott en förmanare, och du Àr ingen uppsyningsman över dem " ( Sura 88:21-22). Han bör dÀrför inte kÀnna sig sorgsen om mÀnniskor vÀnder honom ryggen eller pÄstÄr att hans budskap Àr falskt ( Sura 6:33-34 ), men detta Àr en mycket svÄr regel att hÄlla sig till, vi Àlskar att bli accepterade av det samhÀllet i vilket vi lever. Profeter mÄste naturligtvis leva mitt ibland de mÀnniskor som de utsÀnts till och de förrÄder givetvis inte sitt budskap, att orubbligt hÄlla fast vid guds ord och ÀndÄ leva i folkets mitt Àr kanske den största svÄrigheten de utsÀtts för. Trotts att Jesus kristus predikerade Islam religionen och inget annat, förvandlade hans anhÀngare den till kristendom.

Profetkallet i Islam

Profetkallet Àr kÀnt inom himmelskt uppenbarade religioner sÄsom judendomen och kristendomen. Inom Islam skapade Allah mÀnniskorna för ett sublimt ÀndamÄl: För att dyrka Honom och leva ett moraliskt ,liv baserat pÄ Hans lÀra och vÀgledning. Hur skulle mÀnniskan kunna lÀra kÀnna sin roll och syftet med sin existens, om hon inte erhöll klara och praktiska anvisningar om vad Allah vill att hon skall göra ? HÀr uppstÄr behovet av profeter, DÀrför har Allah utvalt en eller flera profeter för att de skall meddela Hans budskap till mÀnniskorna. Man skulle kunna frÄga : Hur valdes profeterna och vilka var berÀttigade till denna stora Àra? Profetkallet Àr Allahs vÀlsignelse och ynnest, som Han kan skÀnka Ät vem Han vill.

NÀr vi granskar de olika profeterna i historien, mÀrker vi emellertid att varje profet kÀnnetecknas av tre sÀrdrag:

1. Han Àr den frÀmste i samhÀllet, bÄde moraliskt och intellektuellt. Detta Àr nödvÀndigt eftersom profetens liv tjÀnar som föredöme för hans anhÀngare. Han bör genom sin personlighet fÄ mÀnniskorna att acceptera sitt budskap och inte driva bort dem genom sin dÄliga karaktÀr. Sedan han erhÄllit budskapet, Àr han ofelbar. Han begÄr alltsÄ inte nÄgon synd. Han kan begÄ vissa smÀrre misstag, vilka vanligtvis korrigeras genom uppenbarelse.

2. Han understöds av mirakel för att bevisa att han inte Àr nÄgon bedragare. Dessa mirakel sker genom Guds makt och tillÄtelse och utspelar sig vanligtvis inom det omrÄde, dÀr hans folk Àr skickligt och erkÀnt för sin förmÄga. Vi kan illustrera detta genom att citera de frÀmsta mirakel, som utfördes av de profeterna inom de stora vÀrldsreligionerna: judendomen, kristendomen och islam. Moses samtida var framstÄende inom magi, sÄ hans frÀmsta mirakel var att besegra sin tids bÀsta egyptiska magiker. Jesu landsmÀn var erkÀnda som skickliga lÀkare. DÀrför bestod hans mirakel i att uppvÀcka de döda och bota obotliga sjukdomar. Araberna, profeten Muhammeds landsmÀn, var kÀnda för sin vÀltalighet och magnifika poesi. SÄ profeten Muhammeds frÀmsta mirakel var Koranen, vars like ingen av de arabiska poeterna och vÀltalarna kunde Ästadkomma, trots Koranens egna uppmaningar till dem att försöka göra detta. Det Àr ocksÄ nÄgot annat speciellt med Muhammeds mirakel. Alla tidigare mirakel var begrÀnsade av tid och plats, dvs visades för speciella folk vid en speciell tid. SÄ förhöll det sig inte med Muhammeds mirakel - Koranen. Den Àr ett universellt och evinnerligt mirakel. Tidigare generationer vittnade om den, och framtida generationer kommer ocksÄ att vittna om dess mirakulösa natur, nÀr det gÀller stil, innehÄll och andlig upphöjdhet. Dessa kan fortfarande kontrolleras och kommer dÀrigenom att bevisa Koranens gudomliga ursprung.

3. Varje profet erkÀnner öppet att det han sÀger inte kommer frÄn honom sjÀlv utan frÄn Gud och gÀller hela mÀnsklighetens vÀl. Dessutom bekrÀftar han vad som uppenbarades före honom och vad som kommer att uppenbaras efter honom. En profet gör detta för att visa att han endast förmedlar det budskap som anförtrotts honom av den Ende Sanne Guden för alla mÀnniskor i alla tidsÄldrar. Budskapet Àr alltsÄ enhetligt i sitt vÀsen och sitt syfte. DÀrför fÄr det inte avvika frÄn det som uppenbarades före honom eller det som kommer efter honom.

Det Àr nödvÀndigt med profeter för att meddela Guds anvisningar och vÀgledning till mÀnskligheten. Vi kan inte sjÀlva ta reda pÄ varför vi blev skapade. Vad kommer att hÀnda med oss efter döden? Finns det nÄgot liv efter döden? Àr vi ansvariga för vÄra handlingar? Finns det m a o nÄgon belöning eller bestraffning för vÄra gÀrningar i detta liv? Dessa och mÄnga andra frÄgor kan inte besvaras utan direkt uppenbarelse frÄn vÀrldens Skapare. Dessa svar mÄste vara autentiska och förmedlas av individer som vi litar pÄ och respekterar. Det Àr av denna anledning som budbÀrarna Àr de frÀmsta i sina samhÀllen, nÀr det gÀller moraliskt upptrÀdande och intellektuell förmÄga. Bibelns krÀnkande berÀttelser om nÄgra av de stora profeterna accepteras följaktligen inte av muslimerna. Bibeln pÄstÄr t ex att Lot begick incest med sina döttrar, nÀr han var berusad, och att David sÀnde en av sina mÀn i döden för att kunna gifta sig med mannens hustru.

För muslimerna Àr profeterna större Àn vad dessa berÀttelser ger sken av. Enligt Islam kan dessa historier inte vara sanna. Profeterna Àr ocksÄ pÄ ett mirakulöst sÀtt understödda av Gud och instruerade av Honom att upprÀtthÄlla budskapets kontinuitet. InnehÄllet i profeternas budskap till mÀnskligheten kan sammanfattas pÄ följande sÀtt:

a) En klar uppfattning om Gud: Hans attribut, Hans skapelse, vad som skall och vad som inte skall tillskrivas Honom.

b) En klar ide om den osynliga vÀrden, Ànglarna, djinnerna (andarna), paradiset och helvetet.

c) Förklaring pÄ varför Gud har skapat oss, vad Han önskar av oss och vad det Àr för belöning och bestraffning för att lyda eller visa olydnad mot Honom.

d) Beskrivning av hur vi skall styra vÄra samhÀllen i enlighet med Hans vilja, d.v.s. klara instruktioner och lagar som, om de tillÀmpas Àrligt och korrekt, kommer att leda till ett lyckligt och idealiskt samhÀlle.

Av det vi sagt ovan framgĂ„r det klart att det inte finns nĂ„got ersĂ€ttning för profeter. Även i vĂ„ra dagar och med vĂ„r högt utvecklade vetenskap Ă€r uppenbarelsen den enda autentiska kĂ€llan för information om den övernaturliga vĂ€rlden. VĂ€gledning kan inte erhĂ„llas vare sig genom vetenskapen eller genom mystisk erfarenhet. Den förra Ă€r alltför materialistisk och begrĂ€nsad, medan den senare Ă€r alltför subjektiv och ofta missledande.

Nu skall man kunna stÀlla frÄgan: Hur mÄnga profeter har Gud sÀnt till mÀnskligheten? Vi vet inte sÀkert. Vissa muslimska teologer har trott att det var 240 000 profeter. Det enda vi vet med bestÀmdhet Àr vad Koranen klart och tydligt sÀger, d v s att Gud har sÀnt en (eller flera) profeter till varje folk. Detta beror pÄ att det Àr en av Guds principer att Han aldrig kommer kalla ett folk till rÀkenskap, om Han inte tidigare klargjort för dem vad de skall göra och vad de inte skall göra.

Koranen nÀmner 25 profeter vid namn och antyder att det funnits andra som inte nÀmnts för profeten Muhammed. Dessa 25 inkluderar Noak, Abraham, Mose, Jesus och Muhammed. Dessa fem Àr de största av Guds profeter. De kallas för "de beslutsamma profeterna".

Ett framtrÀdande drag i den islamiska tron pÄ profetkallet Àr att muslimerna tror pÄ och respekterar alla Guds profeter utan undantag. Eftersom alla profeterna kom frÄn samma Gud och i samma syfte - att leda mÀnskligheten till Gud - Àr tron pÄ de alla nödvÀndig och logisk att erkÀnna vissa och förkasta andra mÄste ha sin grund i en missuppfattning om profetens roll eller orsakas av rasfördomar. Muslimerna Àr den enda gemenskap i hela vÀrlden som betraktar tron pÄ alla profeter som fundamental doktrin. Judarna förkastar Jesus Kristus och Muhammed (FVMH); de kristna förkastar Muhammed (FVMH) och i sjÀlva verket Àven Mose, eftersom de inte lever efter hans lagar. Muslimerna erkÀnner dem alla som Guds budbÀrare, de kom med vÀgledning till mÀnskligheten. De uppenbarelser som dessa profeter kom med frÄn Gud har emellertid blivit förvanskade pÄ ett eller annat sÀtt. Tron pÄ alla Guds budbÀrare Àr en plikt som Koranen inskÀrper hos muslimerna:

"SÀg (o muslimer): Vi tror pÄ Gud, pÄ vad som nedsÀnts till oss och vad som nedsÀnts till Abraham, Ismael, Isak och Jakob och stamhövdingarna, pÄ vad Mose och Jesu fÄtt i frÄn sin Herre, utan att vi gör nÄgon skillnad pÄ nÄgon bland dem, i det vi underkastar oss Honom. " (2:136)

Koranen fortsÀtter i de följande verserna med att upplysa muslimerna om att detta Àr den sanna och opartiska tron. Om andra folk tror pÄ samma sÀtt, följer de den rÀtta vÀgen. Om de inte gör det, sÄ följer de sina egna nycker och fördomar, och i sÄ fall kommer Gud att ta itu med dem. Vi lÀser alltsÄ:
 

"Om de sedan tror pÄ detsamma som ni, sÄ Àr de satta pÄ den rÀtta vÀgen, men vÀnder de sig bort, sÄ Àr de avfÀlliga. Gud skall vara ditt skydd emot dem; ja, Han Àr den Hörande, den Vetande. Guds religion ! Vems religion Àr bÀttre Àn Guds? " (2:137-138)

I samband med profetkallet finns det Ă„tminstone tvĂ„ viktiga punkter som behöver klargöras. Dessa punkter, som har att göra med Jesus och Muhammads roll som profeter, har vanligtvis blivit missförstĂ„dda. Den Koraniska berĂ€ttelsen om Jesus tillbakavisar med eftertryck i den om att han skulle vara " gudomlig" eller "Guds son" och presenterar honom som en av Guds store profeter. Koranen klargör att Jesu födelse utan nĂ„gon fader inte gör honom till Guds son och nĂ€mner i detta sammanhang Adam, som skapades av Gud utan vare sig nĂ„gon fader eller moder: " Det Ă€r förvisso samma förhĂ„llande med Jesus inför Gud som med Adam; Han skapade honom av stoft, sedan sade Han till honom: ' Varde !' och han vart "(3:59). I likhet med övriga profeter utförde Jesus ocksĂ„ mirakel. Han uppvĂ€ckte de döda och botade blinda och spetĂ€lska. Men nĂ€r han gjorde dessa underverk, klargjorde han alltid att allt kom frĂ„n Gud. MissförstĂ„nden om Jesu personlighet och uppdrag uppstod i sjĂ€lva verket bland hans anhĂ€ngare, eftersom det gudomliga budskap som Jesus predikade inte blev nedtecknat medan han befann sig pĂ„ jorden, utan först sedan en tidsrymd pĂ„ omkring hundra Ă„r hade förflutit. Enligt Koranen blev han sĂ€nd till Israels barn; han bekrĂ€ftade giltigheten av den Tora som uppenbarats för Mose och medförde ocksĂ„ glada nyheter om en slutlig budbĂ€rare efter honom sjĂ€lv. "Än nĂ€r Jesus, Marias son, sade: ' Israels barn, jag Ă€r sĂ€nd av Gud till er att bekrĂ€fta den Tora, som kommit före mig, och bebĂ„da en apostel som skall komma efter mig vars namn Ă€r Ahmad. "(61:6) (Ahmad Ă€r profeten Muhammads namn). Jesus blev emellertid förkastad av den Judiska majoriteten. De stĂ€mplade mot hans liv och trodde att de korsfĂ€ste honom. Men koranen tillbakavisar denna uppfattning och sĂ€ger att de varken dödade honom eller korsfĂ€ste honom, utan Gud tog upp honom. Det finns en vers i koranen som sĂ€ger att Jesus kommer att Ă„tervĂ€nda och att alla kristna och judar kommer att tro pĂ„ honom innan han dör. Detta bekrĂ€ftas av autentiska uttalanden frĂ„n profeten Mohammad (FVMH). Gud sista profet, Mohammad, föddes i Arabien under det sjunde Ă„rhundradet e Kr. Fram till det att han var fyrtio Ă„r gammal, kĂ€nde Mekkas invĂ„nare honom som en man med ypperlig karaktĂ€r och kultiverat sĂ€tt och kallade honom för al-Amin (den trofaste). Han var inte heller medveten om att han snart skulle bli profet och erhĂ„lla uppenbarelser frĂ„n Gud. Han uppmanade avgudadyrkarna i Mekka att bara tillbe den ende Guden och att erkĂ€nna honom som profet. Den uppenbarelse som han tog emot blev under hans livstid memorerad av hans följeslagare och Ă€ven nedtecknad pĂ„ palmblad, lĂ€der osv. Den Koran som vi finner idag Ă€r följaktligen densamma som den som uppenbarades för honom; inte en stavelse i den har Ă€ndrats, ty Gud sjĂ€lv har garanterat att den skall bevaras, Denna Koran gör ansprĂ„k pĂ„ att vara vĂ€glednings bok för hela mĂ€nskligheten i alla tider och talar om att Muhammed Ă€r Guds siste profet.

Senast uppdaterad (2009-01-31 13:12)

 
IIF pÄ Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Besökare just nu
Vi har 4 besökare online
YouTube Klipp
FörÀldrarlösa i Iraq
Mosképrojektet

STÖD moskĂ©n
PlusGiro: 78 45 85-2
HÀr fÄr du den senaste informationen om Moské projektet i Hisingen i Göteborg.