IIF Kalender
november 2022
ti on to fr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Vigselförrättare
Stöd IIF:s arbete
PlusGiro nr:
871878-5
IIFs mailgrupp
IIF har en mailgrupp där ca: 1000 personer från hela Sverige kan kommunicera och utbyta erfarenheter och kunskap om Islam med varandra. Vill du också vara med ? Skicka gärna en e-mail till info@islaminfo.se och be om att vara med i IIFs mailgrupp.
IIF

Tron på änglarna

 Änglarna har inte någon materiell existens och är inte förnimbara för det mänskliga ögat, deras osynliga väsen är sysselsatta med universums förvaltning i uppdrag av gud, de liknar inte oss och är inte guds barn, de kan inte avvika från guds befallningar. Dessa är varelser som har en annan natur än människan, medan människan är skapade av jorden, är änglarna skapade av ljus, därför kan människorna - med undantag av profeterna - inte se dem i deras ursprungliga natur, utan bara om de tar fysisk gestalt. Vår kunskap om dem är alltså nästan helt baserad på vad gud och hans profeter berättar för oss, men varför skulle vi bry oss om att lära känna till dem ? jo, därför att de spelar en stor roll i handhavande av våra angelägenheter.

Kunskapen om dem kan kanske sägas vara nyttig på samma sätt som att kunskap om naturlagarnas funktion och andra människors beteende är nyttig. Vi har fått veta att dessa nästan oräkneliga varelser, som är ytterst mäktiga, skapats på ett sådant sätt att de alltid lyder och aldrig motsätter sig de gudomliga befallningar samt att de oavbrutet tjänar och aldrig tröttnar på att tjäna herren ( Sura 21:19-20; Sura 66:6 ). Men trots detta står de - såsom art - på en lägre nivå än människan, vilket symboliseras av det faktum att de, när Adam skapades, befalldes att nedfalla inför honom såsom hälsning och ett tecken på respekt ( Sura 17:70 har av några kommentatorer angetts som bevis för att människorna står på en högre nivå än änglarna, Ibn Kathir i sin förklaring av Koranen ).

Här är några av änglarnas handlingsområden som berör människorna. Deras huvuduppgift, från vilken deras namn kan härledas, är att överlämna guds budskap till hans utvalda profeter, för detta hedesuppdrag utses främst deras ledare Gabriel ( eller Djibrill som namnet uttalas på arabiska ). " Detta är sannerligen en ärevördig budbärares tal med stor makt hos tronens Herre, åtlydd och trovärdig " ( Sura 81:19-21 ), ett budskap som frambärs av varelser med en sådan natur når med säkerhet sin bestämmelseort intakt, änglarna omger oss på alla sidor, de observerar och noterar alla våra handlingar, goda och dåliga, de för en fullständig uppteckning över varje människas liv. Efter döden skall vi föras inför gud och änglarna av ger då en fullständig redogörelse för vårt livsverk på jorden.

De medverkar vid förorsakandet av händelser som verkar vara rena naturfenomenen, såsom vind, regn och död ( Sura 50:17-18 ). De har t.o.m. fått i uppgift att hjälpa de troende genom att kämpa på deras sida under krig ( Sura 2:124 ) samt genom att beskydda dem ( Sura 13:11 ) och be för dem ( Sura 40:7 ).

Senast uppdaterad (2009-01-31 13:07)

 
IIF på Facebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Besökare just nu
Vi har 40 besökare online
YouTube Klipp
Föräldrarlösa i Iraq
Mosképrojektet

STÖD moskén
PlusGiro: 78 45 85-2
Här får du den senaste informationen om Moské projektet i Hisingen i Göteborg.